11.10.2005 tarihinde kurulan, %51 pay hissesi Başkent OSB'ye ait olan, Başkent Yatırım Üretim İşletim Sanayi ve Ticaret AŞ, amacı Başkent OSB ve katılımcılarının gereksinim duyduğu alanlarda araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarında bulunmak, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik yeni bilgiler elde etmek veya mevcut bilgileri kullanarak yeni malzeme, ürün, yazılım ya da araçlar üretmek ve bu nitelikte ürün, malzeme, araç ve yazılımlarının her türlü ticaretini, ihracatını ve ithalatını yapmak, teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde faaliyette bulunmak üzere yeni ve yüksek teknolojiye dayalı üretim birimleri tesis etmek ve bu üretim birimlerini işletmektedir.

Başkent Yatırım A.Ş. ilk çalışma olarak da gücünü aldığı Başkent OSB'de...